20. 06. 2020 | Pavel Merhout
5 min čtení | Zobrazeno:

Zákon INP – Idiot na poradě

Zákon INP – Idiot na poradě, je důležitým, empiricky odvozeným zákonem. Přirozeně působí ve všech společnostech, bez výjimky. Každý účastník porady by měl tento zákon znát, v opačném případě hrozí převzetí kontroly idiotem. Tento zákon se opírá o soustavu tří axiómů.

idiot na poradě

Axióm 1 – každá porada má svého idiota.

Na každé významnější poradě se vyskytne alespoň jeden idiot. Jsou dva druhy idiotů, rozpoznatelné podle různých atributů chování.

Atributy prvního typu idiota: Zásadně nemluví k věci. O co méně mluví k věci, o to naopak mluví déle. Umí vytvářet logické argumentační konstrukce, které ale nepřispívají k výsledku porady. Tento typ idiota je nebezpečný, protože významně narušuje celkovou energii ostatních jedinců na poradě.

Atributy druhého typu idiota: Na poradě se neprojevuje. Tváří se často, že porada je pod jeho úroveň. Svůj postoj vyjadřuje verbálně až po skončení porady na chodbě. Jeho nebezpečnost tkví v zákeřném narušení rozhodnutí mimo pole porady.

Idiot umí velmi často přecházet mezi prvním a druhým typem, a to i v průběhu jedné porady.

Je povinností ostatních jedinců na poradě omezit projevy prvního typu idiota (míra taktnosti potom přímo úměrně závisí na rozsahu idiocie jedince). Doporučuje se dvouslovné zvolání, ve kterém je první slovo „drž“ a druhé slovo je synonymem pro ústa.

Naopak konstruktivně aktivujte druhý typ idiota (míra agresivity aktivace závisí přímou úměrou na míře pasivity idiota). Použít lze věty typu: „Tak už něco plácni!“ s vložením peprnějšího výrazu.

Výskyt počtu idiotů může být i vyšší než jeden, jak je popsáno v dalších axiómech.

Axióm 2 – každý je někdy idiotem.

Zákon INP – Idiot na poradě, platí bez výjimky. To znamená, že idiotův výskyt je empiricky prokázán jak pro každou poradu, tak i pro každého účastníka.

Proto dbejte zvýšené pozornosti, pokud u sami sebe vypozorujete atributy prvního či druhého typu idiota. V takovém případě platí tvrzení o idiotovi přímo na vaši osobu.

Vy sám jste tím idiotem. Vždy se proto aktivně sami sebe na atributy dotazujte. „Mluvím teď k věci?“. „Pokud mám konstruktivně co říct, řeknu to?“

Jakmile odpovědi na otázky výše prokáží vaši idiocii prvního, či druhého typu, je potřeba si to přiznat co nejrychleji a ukončit nechtěný stav následujícím krokem.

Vezměte si slovo a učiňte toto prohlášení směrem k ostatním účastníkům porady: „Jsem idiot.“ Je velmi vhodné toto tvrzení zdůvodnit nějakým omylem, či nepochopením skutečnosti.

Poté budou všichni uvědoměni o vašem prozření a za idiota vás přestanou považovat.

Neztrácejte ani poté pozornost, lze totiž očekávat nový výskyt idiota, tentokrát u jiné zúčastněné osoby.

Axióm 3 – pokud na poradě není idiot, pak jsou idioti všichni.

Existuje-li porada, kde nelze vypozorovat idiota prvního, ani druhého typu, a to dokonce ani v případě sebepozorování, pak lze s velkou mírou pravděpodobnosti považovat za platné toto tvrzení: „idioti jsou všichni“.

Výše zmíněný stav je obzvláště nebezpečným uplatněním zákona INP.

Taková porada se může projevit několika způsoby:

  1. Vysokou mírou souznění s šéfem. Můžete slyšet hlášky typu: „Jasně šéfe“, „Jak říká šéf“, či návrhy členů porady, které v podstatě zrcadlí nápady šéfa. Nejvýznamnější gesta jsou pokyvování hlavy, natáčení se směrem k vedoucímu a souhlasné pobrukování. Idioti jsou v tuto chvíli opravdu všichni, a to včetně šéfa.
  2. Dále se může axióm 3 projevit extrémně nízkou mírou souhlasu. Tady budete od účastníků moci slyšet věty typu: „To je blbost“, „Nevím proč to dělat“, či úsečné odmítavé „Ne“ bez udání alternativy. Takový typ týmu na poradě je klasická skupina idiotů, která se nikam nepohne pro neschopnost přijmout jinou, novou myšlenku.
  3. Posledním projevem, kdy jsou idioti všichni, je neschopnost vyjádřit nesouhlas. Participanti se projevují rychlými prohlášeními jako: „OK, jak říkáš“, „Když to navrhuješ“, či pouhým tichým souhlasem na jakýkoli návrh. Každá myšlenka je přijata bez uplatnění kritického myšlení. Účastníci porady jsou idioti pro svou lenost zamyslet se hlouběji nad návrhem. Tvůrce návrhu je taky idiot, z důvodu absence aktivně vyžádané zpětné vazby.

Dodatkový Axióm – idioti jsou všichni, jen já ne.

Toto je dodatkový axióm. Jev, který je velmi náročný na pozorovací schopnosti, kritické myšlení a bystrý úsudek. Velmi lehce se dá obrátit na axióm 2, kdy vy sami jste tím idiotem.

Pozor na to.

Tento dodatkový axióm lze poměrně snadno identifikovat nezvratnými myšlenkami typu: „Kam jsem se to dostal?“, „To snad ani není možné!“, či „Já nevěřím svým uším!“.

Zvrácení situace zde vyžaduje velmi silnou osobnost. Pokud ani sebesilnější charakter nepomůže, je navrhováno opuštění místa porady s výrokem „vy jste všichni idioti“. Tento výrok může být pronesen jak v duchu, tak nahlas, v závislosti na napjatosti situace dodatkového axiómu.


IAM Potential

  • Chceš vědět jak v praxi vést poradu, která eliminuje idioty?
  • Vedeš lidi a chceš získat spoustu inspirace? Chceš získat spoustu kontaktů?
  • Chceš růst a pomoci tak své společnosti?
Spoj se s námi
Sdílejte
Pavel Merhout

Podobné články
Je zaměstnanec pes? Příručka pro psovody /  manažery.
Je zaměstnanec pes? Příručka pro psovody / manažery.

Jsou zaměstnanci psi? Štěkají po sobě a chtějí urvat pro...

Dnešní Risk Management je konina
Dnešní Risk Management je konina

To je přece jasné očekávání. Potřebuješ znát jenom maličkost –...

Nízký výkon? Cukr a bič nefunguje. Ani větší tlak.
Nízký výkon? Cukr a bič nefunguje. Ani větší tlak.

"Budu toho mladého asi muset propustit." Povídá mi šéf jedné...

5 kroků jak se zbavit strachu. Nebuď srab ani plašan.
5 kroků jak se zbavit strachu. Nebuď srab ani plašan.

Lidi co se bojí, můžeme rozdělit do dvou kategorií -...

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

IAM POTENTIAL

  • Nakopni svou kariéru.
  • Udělej si před ostatními náskok.
  • Změň svůj život.