19. 01. 2020 | Pavel Merhout
3 min čtení | Zobrazeno:

Úřední příkaz: Zrušení hierarchie

V souladu se zbytky zdravého rozumu, v jinak korporátně či úřednicky degenerovaných mozcích, se tímto nařizuje: s okamžitou platností je zrušena nesmyslná hierarchie rozhodování v pracovním prostředí.

Platnost nařízení

Platnost nařízení se vztahuje na všechny situace, kdy má zaměstnanec přístup ke stejným, nebo lepším informacím pro rozhodnutí o své práci, než jeho šéf. Očekávaný dosah je minimálně 90% všech pracovních situací.

Nedodržení a důsledky

Pracovník, který má dostupné informace, a přesto bude vyžadovat rozhodnutí od svého vedoucího, je považován za neschopného převzít odpovědnost. Z toho důvodu musí být urychleně pro tuto neschopnost propuštěn, a to bez náhrady na odstupné.

Manažer, který bude trvat na své rozhodovací pravomoci, přestože jsou všechny potřebné náležitosti známy jeho podřízenému, je považován za zkostnatělého egoistu. Musí být proto s také okamžitou platností pro zabedněnost propuštěn bez možnosti získat odchodné.

Pozměňovací ustanovení

Výše zmíněné nařízení pozměňuje doposud poplatný, mylný a nebezpečný úzus, že úloha vedoucího je jenom rozhodovat a úloha pracovníka je pouze práci vykonat. Chování podporující tento přístup bude aktivně identifikováno a exemplárně potrestáno.

Lidé upřednostňující, či snad potajnu praktikující systém práce, který se odchyluje od tohoto, nově platného úředního nařízení, budou nuceně transportováni z firemního konkurenčního prostředí do struktur státní správy, a to bez jakékoli náhrady. V nekonkurenčním prostředí se zatím starý hierarchický přístup jeví jako tolerovatelný, i když značně nesmyslný.

Zvláštní ustanovení o eskalaci a změně rozhodnutí podřízeného

Pozor, toto je obzvláště kritický fenomén. Ať už podřízený nebo nadřízený, bude-li se pracovník dožadovat zbytečné eskalace, veřejně se označí jako Homo Escalatorus a bude ulynčován, aby nedošlo k další kontaminaci lidstva tímto patogenním, agresivním a velmi houževnatým genem. Lynč bude prováděn veřejně a hromadně za namodralého svitu monitorů.

Další, obzvláště tvrdé a výjimečné tresty budou nařizovány a veřejně vykonány v případech, kdy nadřízený s méně informacemi pozmění rozhodnutí podřízeného pracovníka, který má přístup k lepším faktům než sám manažer. Takováto situace je známa pod pojmem „Rozhodnutí od zeleného stolu.“ V tomto případě je lynč prováděn podřízenými, a to podle metody zvolené pracovníkem, jehož rozhodnutí bylo změněno.

Podklady a fakta

Tento úřední příkaz se zakládá na níže uvedených obecných, známých a neoddiskutovatelných faktech:

  1. Přenos informací pro rozhodnutí z jedné osoby na druhou bere čas a přináší riziko nepochopení.
  2. Následování rozhodnutí někoho jiného odebírá od vykonavatele odpovědnost za důsledky akce.
  3. Rozhodování za někoho jiného je mrhání jeho mozkovým potenciálem a despekt vůči jeho IQ.

Výše zmíněné je nařízeno s plným vědomím, že rozhodování vyžaduje myšlení, které bolí. Akceptování rozhodnutí druhé osoby naopak vyžaduje důvěru, kterou je nutno budovat, kterážto činnost také vyžaduje nezměrné úsilí.

Je tudíž přirozeně očekáváno, že všichni pracovníci (jak nadřízení, tak podřízení) budou myšlení a úsilí praktikovat.


IAM Potential

  • Chceš vědět jak motivovat lidi bez použití síly hierarchie?
  • Vedeš lidi a chceš získat spoustu inspirace? Chceš získat spoustu kontaktů?
  • Chceš růst a pomoci tak své společnosti?
Spoj se s námi

 

Sdílejte
Pavel Merhout

Podobné články
Je zaměstnanec pes? Příručka pro psovody /  manažery.
Je zaměstnanec pes? Příručka pro psovody / manažery.

Jsou zaměstnanci psi? Štěkají po sobě a chtějí urvat pro...

Dnešní Risk Management je konina
Dnešní Risk Management je konina

To je přece jasné očekávání. Potřebuješ znát jenom maličkost –...

Nízký výkon? Cukr a bič nefunguje. Ani větší tlak.
Nízký výkon? Cukr a bič nefunguje. Ani větší tlak.

"Budu toho mladého asi muset propustit." Povídá mi šéf jedné...

Zákon INP – Idiot na poradě
Zákon INP – Idiot na poradě

Zákon INP - Idiot na poradě, je důležitým, empiricky odvozeným...

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

IAM POTENTIAL

  • Nakopni svou kariéru.
  • Udělej si před ostatními náskok.
  • Změň svůj život.